Met dit scriptje zet je de datum op je site :

Kopieer dit en dan plakken in je code :

<!--datum Begin-->
<!--datum Begin-->
zie hier
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
var today = new Date();
var day = new Array("zondag","maandag","dinsdag","woensdag","don derdag","vrijdag","zaterdag");
var date = today.getDate();
var month = new Array("januari","februari","maart","april","mei"," juni","juli","augustus","september","oktober","nov ember","december");
var year = today.getYear();
//Year Netscape starts at 1900, IE at 0
if (year < 1000) {year = year+1900;}
var CalcDate = day[today.getDay()]+", "+date+" "+month[today.getMonth()]+" "+year;
document.writeln(CalcDate);

</script>

<!--datum einde-->

Zet het op de plaats waar je het wenst te laten verschijnen.