Als u Windows 7 installeert door een aangepaste installatie uit te voeren en departitie tijdens de installatieprocedure niet formatteert, worden bestanden die in uw eerdere versie van Windows werden gebruikt, opgeslagen in de map Windows.old. Welke typen bestanden in deze map worden opgeslagen, hangt af van uw computer. Nadat u Windows 7 een tijdje hebt gebruikt, bijvoorbeeld een week of twee, en u zeker weet dat alles in orde is met uw bestanden en instellingen, kunt u veilig Schijfopruiming gebruiken om Windows.old te verwijderen en om schijfruimte vrij te maken.


  • Open Schijfopruiming door te klikken op de knop Start. Typ Schijfopruiming in het zoekvak en klik vervolgens in de lijst met zoekresultaten op Schijfopruiming.
    Als u wordt gevraagd een station te kiezen, klikt u op het station waarop u zojuist Windows hebt geïnstalleerd en klikt u vervolgens op OK.
  • Klik in het dialoogvenster Schijfopruiming op het tabblad Schijfopruiming op Systeembestanden opruimen.
    Als u opnieuw wordt gevraagd een station te kiezen, klikt u op het station waarop u zojuist Windows hebt geïnstalleerd en klikt u vervolgens op OK.
  • Schakel het selectievakje Vorige Windows-installatie(s) in en eventueel andere selectievakjes voor de bestanden die u wilt verwijderen en klik op OK.
  • Klik op Bestanden verwijderen in het bericht dat wordt weergegeven.