Coronavirus COVID-19 pandemie: virus, biowapen of hoax voor financiële reset en totalitaire controle?

Status
Niet open voor verdere reacties.

Skippy

Beheerder
Forumleiding
Admin
De definitie van een ‘hoax’ is dat media een hoofdrol spelen in het zaken tot grote hoogten hypen en volledig in scene te zetten. Van een ‘valse vlag operatie’ is sprake als een land of pact zelf de veroorzaker van een probleem is en het in de schoenen van de vijand schuift. Is het Coronavirus COVID-19 een authentiek virus, is het een biowapen of zijn we getuige van een valse vlag of juist hoax?

Het lijkt erop dat we de optie ‘valse vlag’ wel kunnen vergeten. Er zijn feitelijk geen overheden meer die tegenstrijdige belangen hebben. Er is alleen nog de schijn van tegenstrijdige belangen; uitgespeelde schijnbare tegenstellingen tussen gewesten en overheden om gezamenlijk een wereldregering en totalitaire macht over de massa te realiseren. Het heeft er alle schijn van dat de coronavirus gekte bijdraagt in het realiseren van dit masterscript.

U zou zich op het standpunt stellen dat het niet zo bijzonder was dat ik in mijn boek voorspelde dat er nog een wereldwijde pandemie nodig zou zijn om verplichte vaccinatie wereldwijd te introduceren. Toch was het een voorspelling die zich nu ontvouwt. Het coronavirus zal echter niet alleen voor het doel van wereldwijde vaccinatieverplichting worden gebruikt. Het zal tevens worden gebruikt voor de val van de dollar en om de val van het West Romeinse rijk te realiseren. Het zal daarnaast tevens de opkomst van het Oost Romeinse rijk helpen versnellen.

Het coronavirus is als het ware de catalysator in vele processen die wereldwijd moeten leiden tot de vestiging van één wereldregering (volgens Chinees model). Tevens wordt het gebruikt om nu al de systemen te testen om de massa in een virtuele digitale gevangenis te zetten (onder het mom van quarantaine en pandemie beheersing). Last but not least is het de short cut naar de snelle afschaffing van contant geld.

Biowapen of hoax?
Het lijkt er sterk op dat het coronavirus dan wel een biowapen is om deze doelen te realiseren, maar het zou net zo goed een psychologische operatie (PsyOp, ook wel ‘hoax’ genoemd) kunnen zijn (zie hier). Zou het kunnen dat we bespeeld worden met beelden in de media? Zou het kunnen dat er bewust massahysterie aangewakkerd wordt door overheden in samenwerking met de media?

In China is de media staatseigendom en in het Westen zijn het enkele multi-miljardairs die het circus runnen. John de Mol is een goed voorbeeld van zo’n miljardair. Hij beschikt niet alleen over de duurste tv studio’s en alles wat nodig is voor deepfake en nepnieuwsproducties, maar is tevens eigenaar van het Algemeen Nederlands Persbureau. Rupert Murdoch was de oprichter, grootste aandeelhouder en CEO van News Corporation, een van ‘s werelds grootste en invloedrijkste media-conglomeraten. En dat is nog maar het tipje van de sluier.

Het zijn maar een paar grote jongens die ons beeld van de werkelijkheid inkleuren. Natuurlijk zou je kunnen stellen dat er dan wel mensen binnen al die organisaties moeten zijn, die (in geval van een hoax) op de hoogte zouden moeten zijn. Het punt bij grote organisaties is echter dat de meeste mensen slechts een klein radartje in het grote geheel zijn en dus het totale plaatje niet overzien.

Als we Telegraaf berichtgeving van de afgelopen week bekijken, dan begint er zo langzamerhand wel een luchtje van nepnieuws op te stijgen.

Laten we er voor het gemak eerst maar even vanuit gaan dat het net zo makkelijk is om zo’n virus in een laboratorium te ontwikkelen en her en der een uitbraakje te realiseren. Laten we er voor het gemak ook maar even van uit gaan dat er echt mensen ziek worden en echt mensen sterven. Dat wil niet zeggen dat er geen mechanisme en sturing achter kan zitten. De vraag ‘biowapen’ of ‘hoax’ laten we dus maar even in het midden; het kan een beetje van beide zijn. Kortom: een losgelaten-virus in combinatie met hoog opgeblazen effecten daarvan in de media.

China, Italië en Iran lijken tot nog toe het meest getroffen. Als we naar de effecten en doelen kijken, waarvan ik denk dat die uitgespeeld worden, dan is het niet zo gek dat die landen een hoofdrol vervullen. Laat ik ze eens opsommen.

Financiële reset
Ik voorspelde enkele jaren geleden al dat er een economische crash moet komen. Dat ik het woord ‘moet’ gebruik, komt omdat de oneindige berg bijgedrukt geld al die tijd een indicatie was. Feitelijk is de basis gelegd voor een totale crash van het financiële systeem, waarin ook nog eens de val van de dollar zal optreden. Dat heeft alles te maken met de val van het West Romeinse rijk, dat ik definieer als zijnde de NAVO alliantie onder leiding van de VS.

Het vastlopen van het financiële stelsel en het crashen van de economie heeft daar alles mee te maken. Het is tevens een manier om van die enorme schuldenberg af te komen. Centrale banken zullen zich afkeren van de Amerikaanse Federal Reserve (de FED) en we zullen zien dat landen als Rusland, China en Turkije onderling in hun eigen munteenheden (of een nieuwe gezamenlijke munt) gaan handelen en de dollar simpelweg zullen laten vallen. Dit proces is inmiddels opgestart met het duidelijke signaal van Rusland om niet langer mee te doen aan de OPEC afspraken over olieproductie en olieprijzen.

In onderstaande video ziet u hoe het voorspellen van een financiële crash niet zo ingewikkeld was als je begrijpt dat je niet onbeperkt geld kunt bijdrukken. De video spreekt van een zogenaamd ‘zwarte zwaan’ evenement. Kijkt u die video en lees daaronder verder, want we zijn er nog niet.


Centrale banken hebben de laatste tien jaar een enorme berg aan geld bijgedrukt en dit geld vervolgens weg gegeven als steunpakketten met de mooie titel ‘quantitative easing’. Dit was niets meer dan het weggeven van gratis geld aan grote multi-nationals. Daarmee hebben ze feitelijk grote bedrijven de slagkracht gegeven om omvallende concurrenten op te kopen en tegelijk hun eigen aandelen op te kopen, zodat daarmee de aandeelkoersen van hun bedrijven kunstmatig positief bleven op de beurzen (de schijn van economische groei). De werking van dit principe lichtte ik toe in dit artikel.

Afschaffing cash geld
Al jaren wordt er wereldwijd gewerkt aan de afschaffing van contant geld. In Nederland wordt daarom al enkele jaren gewerkt met John de Mol nepnieuws over plofkraken, om zo het beeld te schetsen dat je dat contant geld niet meer wilt. Het is immers roversgoed en leidt tot gevaarlijke ontploffingen in bewoonde gebieden. Het coronavirus zorgt ervoor dat John de Mol wat minder nepnieuws hoeft te produceren, want dat gevaarlijke virus op dat contante geld betekent dat we heel snel af moeten van al dat papier. Bovendien scheelt dat natuurlijk de nodige bomenkap.

Waarom willen overheden af van contant geld? Nou, dat heeft alles te maken met ‘the internet of things’ en de wens om iedere transactie van ieder persoon wereldwijd te kunnen traceren en er tevens belastingen over te kunnen heffen.

In de ‘internet off things’ heeft elk product een draadloos zendertje en code en met een digitaal saldo (liefst een blockchain munteenheid) kun je precies zien wie naar wie geld overmaakt voor welk product of dienst. Zonder cash geld in de maatschappij heb je dus volledig grip op alles en kun je niet alleen direct je belastingen incasseren, maar kun je bijvoorbeeld ook meten of iemand drinkt of rookt (en hoeveel) en de verzekeringspremies opschroeven.

In China is dit ook nog eens gekoppeld aan het zogenaamde ‘sesame credit’ systeem, waarbij je punten opbouwt. Je puntensaldo is afhankelijk van goed of slecht gedrag en kan worden beïnvloed als je omgaat met mensen met “slecht gedrag”. Heb jij iemand in je kennissenkring (social media vriendenlijst) die slecht scoort, dan krijg jij automatisch ook minder punten. Dat verhoogt de sociale druk nog eens extra.

Internet off things 5G en quarantaine
Het coronavirus levert de ideale testcase op voor 5G en digitale quarantaine. In China werd bijvoorbeeld een app gelanceerd door een dochteronderneming van Alibaba. Er gaan veel geluiden op dat 5G kan worden ingezet voor crowd control vanwege de frequentie waarop het netwerk opereert (zie hier). Dat blijft een onderwerp wat in de categorie ‘complotdenken’ zou kunnen worden geplaatst. Toch is de bandbreedte die het netwerk biedt op zijn minst in staat om al die big data van alles en iedereen real time met grote bedrijven en overheden te delen. In dit artikel alles over die Chinese app.

Feitelijk bied het 5G de bandbreedte om precies te zien wat iedereen exact doet: waar over gesproken wordt, welke informatie iemand tot zich neemt, welke bewegingen hij of zij maakt, welke producten hij of zij koopt of verplaatst en waar iemand zich begeeft. Het is een totaal digitaal controle systeem, waarbij de technische mogelijkheid om mensen in hun eigen huis of in een bepaald gebied te gijzelen steeds dichterbij komt. Met de toekomst van zelf-rijdende auto’s kun je mensen zelfs ergens afleveren of simpelweg in hun eigen auto opsluiten als je ze wilt isoleren.

Vaccinatieverplichting wereldwijd
De (al dan niet hoax) coronavirus COVID-19 uitbraak heeft wel laten zien dat er in verschillende landen verschillend beleid gehanteerd wordt in hoe met het indammen van een virusuitbraak omgesprongen wordt. Dat is natuurlijk een prachtige indicatie dat we onderweg zijn naar wereldwijd beleid. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) zal straks bij de VN aandringen voor het opleggen van eenduidigheid in de aanpak van pandemieën en het in quarantaine stellen van gebieden en individuen.

Ook zal het de roep aanwakkeren voor verplichte vaccinatie. Daarbij is het waarschijnlijk dat we de rol van Bill Gates zullen gaan zien. Er zal waarschijnlijk een vaccin komen dat voor elk toekomstig virus een oplossing biedt. In dit artikel (en in het boek) leg ik uit dat zo’n vaccin vermoedelijk een enzym zal bevatten dat niet alleen virussen vanuit de cloud kan ‘herprogrammeren’, maar dat het “bijverschijnsel” is dat uw eigen DNA overschreven kan worden (de CRISP-CAS12 methode).

In mijn boek voorspelde ik dan ook dat er nog een wereldwijde pandemie zou moeten komen om de mensheid klaar te maken voor het transhumaniseringsproces. Om de mens te kunnen transhumaniseren is het niet alleen noodzakelijk dat het menselijk brein in the cloud komt te hangen (zie hier), maar ook ons DNA vanuit die cloud overschreven kan worden. Lees mijn boek voor meer informatie.

Twee machtsblokken creëren
Wat ik eveneens uitleg in mijn boek, is dat we getuige zijn van een masterscript. Dat masterscript spreekt van twee grote machtsblokken die elkaar in de haren zullen vliegen over Jeruzalem. Daarna zal er een soort messiaanse figuur uit ‘the cloud’ verschijnen die een wereldbestuur zal vestigen. “Onmogelijk“, denkt u? Kijkt u dan bijvoorbeeld eens naar de film Transcendence uit 2014 om een idee te krijgen van wat mogelijk wordt (en de technologische stand van zaken is verder dan velen durven te vermoeden).

Het is een script dat zich over eeuwen gespreid heeft en waarin zowel de eerste als tweede wereldoorlog voorspeld zijn en zijn uitgekomen.

De eerste wereldoorlog moest nieuwe machtsblokken realiseren en oude doen vallen (de Russische Tsaar en het Ottomaanse rijk), maar had tevens ten doel om, via de Balfour verklaring, grond in Palestina te reserveren voor de oprichting van de beoogde staat Israël.

De tweede wereld oorlog moest de grote diaspora van joden naar die gereserveerde grond bewerkstelligen en droeg tevens bij aan de oprichting van de staat Israël (vlak na die oorlog) en de sterke machtstoename van de VS en de hegemonie van de dollar. Lees dit artikel voor meer toelichting.

In de opmaak van de voorspelde derde wereldoorlog moet dat, iets te machtig geworden West Romeinse rijk, een beetje aan macht inleveren aan het oude Oost Romeinse rijk (het voormalige Byzantijnse rijk). Dit zal verlopen via het herrijzen van het Ottomaanse rijk, dat de sjiitische en soennitische islamitische wereld zal verenigen en zal samenwerken met Rusland. De hoofdstad van dat nieuwe Byzantijnse blok (Ottomaanse islamitische rijk samen met het Russisch orthodoxe blok) is het voormalig Constantinopel; het huidige Istanboel.

We zullen gaan zien dat het West Romeinse Rijk nog dit jaar aan macht in zal boeten en de NAVO uit elkaar zal vallen. Europa zal Turks (Ottomaans) grondgebied worden. Italië zal zich vermoedelijk afsplitsen van de EU en zich naast Turkije scharen en Griekenland zal vermoedelijk als eerste slachtoffer worden van een Turkse Blitzkrieg. Wat dan nog over is van het West Romeinse rijk, zijn de VS en Israël.

Het Oost Romeinse rijk, of te wel het Ottomaanse rijk plus haar nieuwe Russisch Orthodoxe partner (Rusland), zal de eindstrijd om Jeruzalem aangaan met het resterende West Romeinse rijk.

Die eindstrijd is in vele religieuze profetieën in verschillende varianten terug te vinden, waarbij ik me op het standpunt stel dat die verschillende versies de dualiteit bieden die nodig is om beide partijen (hun legers) strijdvaardig te maken. Het volk en de soldaten zijn de slachtoffers in het masterscript. De regenten sturen het script via geplande dualiteit tussen Oost en West richting de gewenste wereldregering.

Voor het herrijzen van het Ottomaanse rijk (en daarmee dat Oost Romeinse rijk) is het dus noodzakelijk dat de sjiitische en soennitische partijen zich verenigen. Van dit proces lijkt nu sprake met de oprichting van een islamitische militair pact dat de NAVO doet verbleken. Erdogan is initiatiefnemer van dit ASSAM project. De signalen dat dit project wel eens zou kunnen slagen licht ik toe in dit artikel en dit artikel.

Het masterscript
Het coronavirus maakt mijns inziens onderdeel uit van dit masterscript. Het zorgt namelijk voor de versnelde val van de dollar. Dat die val er zou gaan komen, voorspelde ik eveneens correct. Het ineenstorten van de beurzen wereldwijd, laat precies zien welke richting het opgaat.

Wilt u exact begrijpen welke agenda zich onder uw ogen ontvouwt, dan begint dat met het doorzien dat niets toeval is en alles voldoet aan het grote masterscript. Als u dat masterscript doorziet, wordt het doen van voorspellingen steeds eenvoudiger. Wat het vooral doet, is dat het u inzicht geeft in wie er op wereldschaal aan de touwtjes trekken en welk einddoel er gerealiseerd wordt.

Bron Martin Vrijland
 

PhilipV

Beheerder
Forumleiding
Admin
Sorry, @Skippy, maar de grootste hoax is die Martin Vrijland zelf hoor ... gooit alles en iedereen op één hoop, verdraaiingen en onwaarheden met hier en daar een beetje waarheid die hij ergens heeft opgevangen maar niet weet waar de klepel hangt ...

 

Mik

Medewerker
Forumleiding
Ik gaf het al aan : Wij zijn met teveel op deze bol. Virus lanceren en een selecte hoeveelheid mensen overhouden. Dat was toch ook het doel van Hitler!
Maar of we ook ditmaal ontsnappen?????? Thuis blijven is enige boodschap. Maar één brief is ook genoeg om dit teniet te doen hé.
 

Qtex

Beheerder
Forumleiding
Admin
als ze zo verder gaan dan word België buiten gesloten en komt er tweedracht .. zeker in de hoofdstad !
 

Tuts

Oprichter
Forumleiding
Admin
• Horeca

Vanaf vrijdagavond middernacht sluiten alle restaurants, discotheken en cafés. Alle recreatieve, sportieve en culturele activiteiten, publiek en privé, ongeacht hun omvang, worden geannuleerd. Dat alles tot 3 april.

• School

Alle lessen op scholen worden vanaf maandag opgeschort en dat blijft tot aan de Paasvakantie op 3 april. Morgen gaan de lessen dus wel nog gewoon door. Er komt op de scholen opvang voor ouders die zelf moeilijk opvang voor hun kinderen kunnen voorzien. De regering roept met aandrang op kinderen niet door hun grootouders te laten opvangen.


Ook voor kinderen van gezondheidswerkers komt er prioritair opvang. “De omkadering van de kinderen wordt verzekerd, op zijn minst voor mensen die werken in de gezondheidszorg, en voor kinderen voor wie het niet mogelijk is om andere opvang te voorzien dan door oudere mensen”, zei Wilmès. “Het gaat niet om een rigide lijst”, zegt de premier, die benadrukt dat op deze manier onder andere de ziekenhuizen en rusthuizen kunnen blijven draaien. De crèches blijven open, stelde de premier nog.


Vanuit N-VA kwam voorafgaand aan de vergadering het signaal dat scholen sluiten niet aan de orde was. Tijdens de bijeenkomst kwam het bericht dat Frankrijk dat wel doet en dat zou een invloed hebben gehad aan tafel. Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon zijn in de beslissing twee terechte bezorgdheden verzoend: voorkomen dat grootouders voor mogelijk besmette kinderen zouden moeten zorgen enerzijds en anderzijds een antwoord bieden op de bezorgdheid van ouders, die ermee dreigen hun kinderen van school te halen, waardoor je de facto geen les zou kunnen geven, aldus Jambon.

• Winkels

Enkel winkels die essentiële diensten leveren, blijven continu open. Het gaat dan om apothekers, voedingswinkels en winkels voor dierenvoeder. Alle andere winkels blijven open tijdens de week, maar sluiten in het weekend. Er is geen reden om te hamsteren, benadrukten Wilmès en Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) tijdens de persconferentie: door winkels leeg te halen, verhinder je alleen maar dat andere mensen een evenwichtig voedingspatroon kunnen aanhouden.

• Openbaar vervoer

De regering roept bejaarden op thuis te blijven en als het echt niet kan overdag naar de winkel te gaan. Het openbaar vervoer blijft verzekerd, maar de overheden vragen het gebruik te beperken tot noodzakelijke momenten en buiten de piekuren.

 

Skippy

Beheerder
Forumleiding
Admin
Sorry, @Skippy, maar de grootste hoax is die Martin Vrijland zelf hoor ... gooit alles en iedereen op één hoop, verdraaiingen en onwaarheden met hier en daar een beetje waarheid die hij ergens heeft opgevangen maar niet weet waar de klepel hangt ...


Ik weet het allemaal niet, ik worstel nu al 2,5 weken met telkens toevalligheden. Er is wat vreemds gaande.
Wuhan is de eerste stad te wereld met een 5G dekkend netwerk en toevallig de stad waar alles begonnen is.

Vandaag ook weer twee dingen die ik weer erg toevallig vind. In een continent met maar 156 besmettingen nou net een minister die getroffen wordt en een land als Canada met op dit moment van schrijven ook maar 158 besmettingen en nou net de vrouw van de premier.


Australische minister besmet met coronavirus
De Australische minister van Binnenlandse Zaken, Peter Dutton, is positief getest op het coronavirus. "Ik voel mij prima en zal later een update geven", aldus de politicus. In Australië zijn meer dan 156 besmettingen vastgesteld. Drie personen zijn overleden aan COVID-19. De autoriteiten verwachten dat het aantal besmettingsgevallen blijft toenemen. (Foto: Reuters)

Vrouw Canadese premier Trudeau positief getest op coronavirus
Sophie Trudeau, de vrouw van de Canadese premier Justin Trudeau, is positief getest op het coronavirus. Als gevolg daarvan blijft de premier ook uit voorzorg veertien dagen in isolatie. Volgens zijn persvoorlichter vertoont de Canadese premier zelf geen symptomen.
 

Mik

Medewerker
Forumleiding
Makkelijke manier om het NIET te krijgen. Zet Uzelf in volledige quarantaine. Besmet of niet.
 

Tuts

Oprichter
Forumleiding
Admin
Wij hebben geburen op leeftijd 80 jaar, hebben hun voorgesteld niet buiten te gaan als ze iets nodige hebben van de winkel dat ze ons dit laten weten, als je naar de winkel ga neem ontsmet doekjes mee voor je de winkelkar vast neemt.
 

Qtex

Beheerder
Forumleiding
Admin
ben daar straks naar de lidl geweest .. wel ze konden beter de winkel gesloten hebben ... de meeste rekken waren leeg met dank aan de hamsters !
 

cve

Medewerker
Forumleiding
Het verhaal van een Chinees Bio Wapen komt wel meer en meer opduiken her en der. Men zegt wel vaker, waar rook is, is vuur. Ik weet het ook niet meer, Hoe komt het dan dat er zoveel gevallen in Italië zijn? Dit kan niet zozeer aan China gelinkt worden. Ze vinden patient 0 niet, enkel patient 1 kennen ze. Dus wie of wat heeft die besmet? Ze zeggen dat het tegen de zomer zal uit de wereld zijn? Wie gelooft dit nog? Ik in ieder geval niet meer, als je weet dat er ook in warme landen gevallen gekend zijn met het corona virus, zoals in Australië. Daar is het nu momenteel heel erg warm, en toch zitten er daar meer als 100 corona patienten.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Bovenaan Onderaan