Media Player Classic - Home Cinema

Media Player Classic - Home Cinema 2.0

Enkel Leden kunnen Downloaden, maak je gratis Lid.

 
Updates:

LAV-filters bijgewerkt naar versie 0.77.1-1-g6f78a
MediaInfo DLL bijgewerkt naar versie 22.12

Wijzigingen/toevoegingen/verbeteringen:

Wanneer A-B herhalen actief is, zoekt de HOME-knop nu naar de A-positie in plaats van te beginnen.
Ondersteuning toegevoegd voor nieuwe LayoutResX/Y ASS-ondertiteling.
Pas schaal correct toe om tag in ASS-ondertitels te vervagen.
Enkele verbeteringen aan het FreeType-terugvalpad voor het renderen van lettertypen. Lost een zeldzaam probleem op van ontbrekende tekst met bepaalde complexe lettertypen die mislukken met GDI.
Nieuwe geavanceerde optie MouseLeftUpDelay toegevoegd. Dit vertraagt de linkerklikactie op het videogebied in afwachting van een dubbelklik. Kan worden gebruikt om ongewenste pauzes te voorkomen bij het schakelen tussen volledig scherm. De voorgestelde waarde is 250 ms. Standaard uitgeschakeld.

Oplossingen:

Een decoderingsprobleem opgelost met bepaalde TrueHD-audiostreams
Bestandsnaam was verkeerd bij het opslaan van gedownloade ondertitels bij het verplaatsen naar het volgende bestand in de map/afspeellijst
Stijlprobleem opgelost met ingesloten WebVTT
Vastgelopen in SaveThumbnails bij mislukte zoekactie met een onvolledig bestand
Er is een probleem opgelost met de safezone van de zoekbalk in het geval dat het videogebied verborgen is
Verschillende andere kleine oplossingen
Updates
 • Updated LAV Filters to version 0.76.1-25-g24efe
Changes/additions/improvements
 • Some font related efficiency improvements for rendering the player menu
 • Thumbnail sheet now uses a dark background color if dark theme is enabled
Fixes
 • Fixed an issue with manual rotation with EVR-CP for videos that already had automatic rotation
 • Fixed an issue with parsing background color tags in WebVTT subtitles
 • Fixed a regression with YDL preferred video format setting
 • Several other small fixes
zie de github pagina...
Media Player Classic - Home Cinema 1.9.21.2 changelog:

Updates

 • Updated MediaInfo DLL to version 22.03
Changes/additions/improvements
 • Added option to keep player controls visiable on current monitor when showing fullscreen video on another monitor
 • Options > Advanced > FullscreenSeparateControls
 • Options > Playback > Fullscreen > Fullscreen Monitor
 • AB Repeat markers are now saved in file history (when remember position is enabled)
 • Improved positioning of PGS subtitles
 • Setting volume through command line now also unmutes
 • Reverted change in previous version that would reset remembered file position after reaching 95% of duration
Fixes
 • Fixed issue that could give low resolution subtitle when using fullscreen exclusive mode in MPCVR
 • Fixed issue that could give low resolution subtitle when switching from PGS to a text-based subtitle type
 • Fixed issue with VMR9 renderer where external subtitles would not adjust to playback rate changes
 • A few other minor fixes
updates:

LAV-filters bijgewerkt naar versie 0.76.1

Wijzigingen/aanvullingen/verbeteringen:

Herschreven code die zich bezighoudt met bestandsgeschiedenis. Het werkt nu beter met meerdere instanties.
De onthouden bestandspositie wordt nu teruggezet naar 0 wanneer het afspelen 95% van de bestandsduur heeft bereikt bij het sluiten van de speler. We gaan er dan van uit dat de eindcredits zijn bereikt.
De onthouden bestandspositie wordt ook teruggezet naar 0 wanneer u op de stopknop drukt. Sluit de speler dus direct af of open een ander bestand zonder op stop te drukken als u later verder wilt gaan.
Het verwijderprogramma maakt nu de registratie van bestandskoppelingen ongedaan
De laatst gebruikte QuickOpen- en SaveImage-paden worden nu afzonderlijk onthouden
Ondersteuning toegevoegd voor uitgebreide landinstellingen in het ondertitelingsmenu
Decimale waarden zijn nu mogelijk voor ondertiteling lettertype spatiëring en randbreedte/schaduw instellingen
Ondersteunt nu het laden van hoofdstukmetadata uit het .xchp-bestand. Gebruik een tekstbestand (UTF-8-codering). Elke regel is een hoofdstuk gedefinieerd als HH:MM:SS,ddd tijdcode, optioneel gevolgd door een spatie en hoofdstuknaam.

correcties:

Probleem opgelost waarbij PGS-ondertitels gedeeltelijk buiten het zichtbare gebied konden worden weergegeven
Vaste regressie bij het lezen van CDText-metadata
Vaste regressie met betrekking tot automatisch verbergen van de werkbalk in het geval van twee monitoren met verticale plaatsing
Tijdelijke oplossing voor Windows 11-bug waarbij het dialoogvenster met opties niet correct werd weergegeven voor RTL-talen
Tijdelijke oplossing voor Windows 10/11-bug waarbij het dialoogvenster voor het downloaden van ondertitels zichtbaar kan worden bij gebruik van het taakbalkvenster
Verschillende andere kleine bugs
Media Player Classic - Home Cinema 1.9.19 changelog:

Updates


 • Updated LAV Filters to version 0.76-2-g642bf
Changes/additions/improvements

 • Windows Vista is no longer supported.
 • Added hotkeys to adjust font scale of text based subtitles. Defaults are set to: Ctrl+Add/Substract
 • Added hotkeys to move subtitles vertically. Defaults are set to: Ctrl+Shift+Add/Substract
 • Added hotkeys to zoom in/out the player window in 32px increments. Unset by default.
 • Added BT.2020 support to the RGB color correction of subtitles. This is used if signaled by the subtitle script or video renderer.
 • Added advanced option to not open the recording panel automatically when opening a capture device.
 • The internal splitter now supports a few more audio and video formats.
 • Increased web interface video preview update frequency
Fixes

 • Fixed issue with framestepping that could give lagging behavior with madvr.
 • Fixed subtitle issue where opaque border style could be draw even when both border and shadow were zero.
 • Fixed subtitle issue with handling of no-break space character.
 • Fixed issue with saving the playlist if it contained certain Unicode characters
 • A few other small fixes and internal optimizations
Updates:

LAV-filters bijgewerkt naar versie 0.75.1-19-g80347

Wijzigingen/aanvullingen/verbeteringen:

De zoekbalk volgt nu de muisaanwijzer bij het slepen en springt pas naar de uiteindelijke zoekpositie nadat het slepen is beëindigd. Voorheen zou het tijdens het slepen naar de daadwerkelijke (keyframe) zoekpunten springen. Dit kan een schokkerige ervaring geven voor bestanden met grote keyframe-hiaten of korte duur.
Minimale waarde voor de optie voor de voorbeeldgrootte van de zoekbalk verlaagd van 10% naar 5% van de schermbreedte.
Geavanceerde optie toegevoegd om het herladen na lang pauzegedrag uit te schakelen/aan te passen.
Zoekbalk voorbeeld is nu altijd uitgeschakeld bij het afspelen vanaf optische media.

Correcties:

Probleem opgelost met het ontleden van ondertitels met verkeerde regeleindes (alleen CR).
Er is een probleem opgelost waarbij een online ondertitelingsbestand niet volledig werd gepareerd vanwege een beperking van de bestandsgrootte in de code.
Een paar andere kleine fixes en interne optimalisaties.
Wijzigingen/aanvullingen/verbeteringen:

Ondersteuning toegevoegd voor systeemmediatransportbesturing in Windows 8.1/10/11. Hiermee worden afspeelknoppen voor de speler weergegeven bij het aanpassen van het volume in Windows. U kunt deze functionaliteit inschakelen via: Opties > Geavanceerd > UseSMTC
Enkele verbeteringen aan SaneAR Audio Renderer: Het valt nu automatisch terug naar de gedeelde modus wanneer de exclusieve modus is ingeschakeld maar niet wordt ondersteund. De optie Exclusieve modus hoeft niet langer te worden ingeschakeld voor bitstreaming, maar wordt impliciet gebruikt bij bitstreaming.
Het genereren van een miniatuurblad gaat nu sneller. Het probeert nu zoveel mogelijk keyframes te gebruiken.
Een geavanceerde optie toegevoegd om automatisch pauzeren uit te schakelen bij het vergrendelen van het scherm in Windows.
U kunt nu "uit" gebruiken als een waarde in de voorkeursinstelling van de ondertiteltrack. Het kan taalcodes volgen die u liever gebruikt. In dat geval zal het ondertitels alleen uitschakelen als er geen voorafgaande taalcode overeenkomt.
Enkele visuele verbeteringen aan de nummering van de afspeellijst en het bewerken van titels.
Enkele verbeteringen voor de selectie van ondertitels en de weergave van de taalnaam voor de zeldzame situatie waarin een taal geen LCID heeft.
Enkele optimalisaties voor de filtergrafiekbouwer. Dit zou in sommige situaties het laden van bestanden moeten versnellen.
De speler laadt nu het videobestand opnieuw wanneer het wordt hervat na een slaapstand of een zeer lange pauze (> 30 min). Dit wordt gedaan als een tijdelijke oplossing voor bugs in de stuurprogramma's. Het onthoudt de afspeelpositie en trackselectie.
DVB-verbetering: het slaat nu de symboolsnelheid op voor gescande kanalen.
Ondersteuning toegevoegd voor wildcards in bestandsnamen in M3U-afspeellijsten.
updates:

LAV-filters bijgewerkt naar versie 0.75.1-4-gfaff6
MediaInfo DLL bijgewerkt naar v21.09

Wijzigingen/aanvullingen/verbeteringen:

Geavanceerde optie toegevoegd om de locatie van het uitvoerbare YouTube-DL-bestand op te geven.
Ondersteuning toegevoegd voor yt-dlp.exe (vork van Youtube-DL).
Geavanceerde optie toegevoegd om video fourcc en resolutie in de statusbalk weer te geven.
Geavanceerde optie toegevoegd om A-B-herhalingsmarkeringswaarden in de statusbalk weer te geven.
Bij het opslaan van een favoriet kun je nu ook de AB-repeat markers opslaan
Het aanpassen van ondertitelvertraging werkt nu ook met de externe VSFilter/XySubFilter ondertitel-renderers.
Ingeschakelde verwerking van de opdracht afspelen/pauzeren wanneer er geen media is geladen, maar de afspeellijst niet leeg is.
Dit maakt het nu ook mogelijk het afspelen te hervatten door op de spatiebalk te drukken of op het videogebied te klikken.
Als u op de middelste muisknop op het systray-pictogram klikt, schakelt u nu tussen afspelen/pauzeren.
Wanneer de algemene gebeurtenis na het afspelen is ingesteld op "volgende bestand in map afspelen", zal de speler nu het huidige bestand sluiten als er geen volgend bestand beschikbaar is. Hierdoor kan de screensaver worden geactiveerd.
Een tweede op WASAPI gebaseerde interne audio-renderer toegevoegd. De bestaande interne renderer is hernoemd naar SaneAR (de oorspronkelijke naam). Vraag niet wat het verschil is tussen de twee. Er is weinig verschil in gedrag en functionaliteit.

Oplossingen:

Oplossing voor het uitvoeren van DVB-scan die niet werkt in gestopte staat.
Verschillende andere kleine reparaties.
Wijzigingen/aanvullingen/verbeteringen:

Seekbar-videovoorbeeld ondersteunt nu videorotatie.
Handmatig zoeken naar ondertitels werkt nu ook voor online streams.

Oplossingen:

Een probleem opgelost dat een lange vertraging kon veroorzaken bij het openen van het menu Bestand met bepaalde optische stations.
Er is een probleem opgelost in de audiostream-switcher die ertoe kan leiden dat een speler vastloopt bij zoeken of van nummer verandert. Dit gebeurde alleen wanneer een externe audiotrack werd geladen, in combinatie met de interne audio-renderer en madVR.
Vaste parsering van ondertitelbestanden die een dubbele UTF-stuklijst bevatten in hun bestandskop.
Nog een paar kleine reparaties.

Overzicht van functies

Veel mensen lijken niet op de hoogte te zijn van enkele van de geweldige functies die de afgelopen jaren aan MPC-HC zijn toegevoegd. Hier is een lijst met handige opties en functies die iedereen zou moeten kennen:

Donkere interface: Menu > Beeld > Donker thema
Bij gebruik van een donker thema is het ook mogelijk om de hoogte van de zoekbalk en de grootte van de werkbalkknoppen te wijzigen.
Opties > Geavanceerd
Videovoorbeeld op de zoekbalk: Opties > Tweaks > Voorbeeld weergeven op zoekbalk
Afspeelsnelheid aanpassen: Menu > Afspelen > Afspeelsnelheid
De knoppen in de speler die de afspeelsnelheid regelen, nemen standaard een stap van 2x. Dit kan worden aangepast aan kleinere waarden (zoals 10%):
Opties > Afspelen > Snelheidsstap
Het aanpassen van de afspeelsnelheid werkt het beste met de interne audio-renderer. Deze heeft ook automatische toonhoogtecorrectie.
Opties > Afspelen > Uitvoer > Audio Renderer
MPC-HC kan de afspeelpositie onthouden, zodat u vanaf dat punt later verder kunt gaan
Opties > Speler > Geschiedenis
U kunt snel een video doorzoeken met Ctrl + muis-scrollwiel.
U kunt naar het volgende/vorige bestand in een map springen door op PageUp/PageDown te drukken.
U kunt automatische acties uitvoeren aan het einde van het bestand. Bijvoorbeeld om naar het volgende bestand te gaan of speler te sluiten.
Opties > Afspelen > Na afspelen (permanente instelling)
Menu > Afspelen > Na afspelen (alleen voor het huidige bestand)
AB herhalen
U kunt een segment van een video herhalen. Druk op [ en ] om start- en stopmarkeringen in te stellen.
U kunt de video roteren / spiegelen / spiegelen / uitrekken / zoomen
Menu > Beeld > Pan&Scan
Dit is ook gemakkelijk te doen met sneltoetsen (zie hieronder).
Er zijn veel sneltoetsen op het toetsenbord en muisacties om de speler te besturen. Ze kunnen ook worden aangepast.
Opties > Speler > Toetsen
Tip: er is een zoekvak boven de tabel.
U kunt video's rechtstreeks van YouTube en vele andere videowebsites streamen
Zet youtube-dl.exe in de MPC-HC installatie map.
Vervolgens kunt u website-URL's openen in de speler: Menu > Bestand > Bestand/URL openen
Je kunt die video's zelfs downloaden: Menu > Bestand > Kopie opslaan
Tip: om met youtube-dl in de beste kwaliteit te kunnen downloaden, is het aan te raden om ook ffmpeg.exe in de map MPC-HC te plaatsen.
Hier vindt u verschillende configuratie-opties: Opties > Geavanceerd
HDR-video afspelen
Dit vereist het gebruik van madVR of MPC Video Renderer.
Na installatie kunnen deze renderers hier worden geselecteerd:
Opties > Afspelen > Uitvoer
Mogelijkheid om ondertitels te zoeken en te downloaden, automatisch of handmatig (druk op D):
Opties > Ondertitels > Diversen
Naast al deze (nieuwe) features zijn er de afgelopen jaren ook veel bugfixes en interne verbeteringen in de player geweest die voor betere prestaties en stabiliteit zorgen. Het heeft ook bijgewerkte interne codecs. Er is ondersteuning toegevoegd voor CUE-bladen, WebVTT-ondertitels, enz.
Bovenaan Onderaan