24/11 Vlaamse tv-zenders ontvangen dvd met terreurdreiging - Video

Status
Niet open voor verdere reacties.
De nieuwsdiensten van vrt en vtm melden dat ze een dvd met een islamitische boodschap ontvingen. De video toont drie gewapende en gemaskerde mannen die dreigen met terroristische aanslagen in België. De Belgische militaire aanwezigheid in Afghanistan zou de aanleiding voor hun actie zijn.
De video werd op 18 november verstuurd met de post. De drie gemaskerde mannen nemen niet zelf het woord. Hun boodschap wordt muzikaal gebracht en ondertiteld in het Nederlands. In een lied van bijna 4 minuten wordt er gewaarschuwd voor "chaos, bloedvergieten en gruwelijke aanslagen" in ons land. De tekst verwijst naar de aanslagen in Londen en Madrid.
Het Federaal Parket nam het beeldmateriaal bij vtm in beslag voor analyse. De dvd wordt momenteel onderzocht. Op basis van de beschikbare informatie kan het Coördinatie-orgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD) een evaluatie van de terroristische dreiging maken.
"Het risico op een terroristische dreiging is vandaag echter laag", meldt Peter Mertens van het Coördinatie- en Crisiscentrum. "Toch nemen wij elke bedreiging zeer ernstig. Als er een reële of acute dreiging zou zijn, kunnen aangepaste maatregelen worden genomen door het Crisiscentrum."
De integrale boodschap:

Jayshou
Alkitaal
Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen de vervloekten satan In den naam van Allah, de erbarmer de meest barmhartige, alle lof komt toe aan Allah.
Hem loven wij en hem vragen wij om hulp en vergeving. Wie door Allah geleid wordt kent geen misleiding. En wie hij op een dwaalspoor zet kent geen leiding. Ik getuig dat er geen ware God is behalve Allah alleen.
En ik getuig dat Mohammed zijn dienaar en zijn boodschapper is vrede zijn met hem.
En met zijn familieleden en zijn metgezellen, moge Allah tevreden zijn over hun. Tot hiertoe heeft België zich afzijdig gehouden van de strijd die de neo-kruisvaarders hebben opgezet tegen de Islam.
We hebben echter vernomen dat deze situatie gewijzigd is door F16’s en manschappen te sturen naar Afghanistan. Deze beslissing door de Belgische regering is een duidelijk signaal en een uiting van vijandschap tegenover de Islam.
Daarom reageren wij met deze boodschap.
Ten eerste, aan de Belgische regering: De fout die jullie maken, treft niet alleen jullie regering maar elke burger in dit kleine land. Of dachten jullie te kunnen schieten op onze broeders, kinderen en vrouwen; terwijl jullie vrouwen en kinderen veilig thuis zitten?
De eer van één moslim is ons dierbaarder dan heel dit land, met haar inwoners, democratie bij elkaar.
Jullie land zal daarom vertoeven in chaos, bloedvergieten en gruwelijke aanslagen die op elk moment, op elke plaats kunnen plaatsvinden.
Ten tweede: aan de Belgische bevolking: Jullie verschuilen zich achter de mensgemaakte wetten, democratie genaamd, om jullie dierlijke en beschamende gewoontes verder te zetten zoals pedofilie, moord en overspel.
Maar deze medaille heeft een keerzijde, namelijk dat jullie mede verantwoordelijk zijn voor de daden van jullie regering. Vergeet niet dat het JULLIE bloed is dat zal vloeien, door een beslissing die jullie regering heeft genomen uit eigen belang.
Jullie enige uitweg is het volgende:
De regering onder druk zetten om de troepen in Afghanistan en andere moslimlanden onmiddellijk terug te trekken.
Weet dat stilzwijgen goedkeuren is van gruweldaden en dat jullie stem laten horen, verwerpen van het kwade is. Leer uit de geschiedenis en zorg dat Madrid, Londen en New York zich niet in België herhaalt.
Weet dat wij geen medelijden hebben met jullie en dat wij naar de dood verlangen net zoals jullie van dit leven houden.
Een strijder op het pad van Allah heeft slechts één doel: het martelaarschap. Ten derde, aan onze moslimbroeders en –zusters: Wij verwittigen jullie om jullie niet te laten doen door het politieke spel van de regering en de media. Praat niet uit angst of wanhoop, mits deze ongelovige de oorlog aan Allah hebben verklaard en de uitkomst daarvan is duidelijk.
De overwinning behoort toe aan Allah, aan Zijn boodschapper en aan de gelovigen. Vertrouw op Allah, wees niet bang, sluit jullie aan bij de karavaan van de overwinning.
Moslimbroeders en –zusters: vermijd openbare en drukke plaatsen en plaatsen van ontucht.
Vergeet ons niet in jullie smeekbeden.

Bron:GVA

SIMBA
 
maar ik vind de muziek wel goed,een swinngend melodieke,daar kan je op dansen dat de stukken er af vliegen
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Bovenaan Onderaan