Een voorstel: “Werkmethode WaWa” voor een optimale workflow en zekerheid

Status
Niet open voor verdere reacties.

WaWa

Medewerker
Forumleiding
Je kunt pas goed werken als je PC juist geconfigureerd is en je een betrouwbare en prettige werkmethode op nahoud.

Hierna een methode die zijn goede werking bewezen heeft, die problemen sterk verminderd en het computeren echt prettig maakt:

Je systeem ziet er misschien nu als volgt uit: Je hebt een grote C:-drive, terwijl je maar gebruik maakt van ± 50 GB voor je OS, je programma’s + je mailprogramma. Je kunt er voor kiezen om die drive op te delen in twee of zelfs drie partities. Dit kan je doen met »Schijfbeheer« of, als dat niet hebt (de lagere versies van Windows7), dan met »Easeus Partition Master Free«. Met deze applicatie kan je heel eenvoudig de partities aanmaken. Je schuift de schuifbalk(en) zoals je wilt voor de opdeling - en drukt daarna op Apply.

In het geval van één 1TB schijf: wordt de ene schijf in meerdere partities verdeeld: ± 120 GB voor C: dan ± 500 GB voor D: en ± 450 GB voor F:. E: is al genomen door je DVD-drive. = De beste oplossing voor een Laptop mat één drive.

Je zult begrijpen waarom het nóg beter is met drie drives te werken, zéker met een Desktop:

Een kleine C:-drive of partitie, ± 120 GB. Best een SSD. Dan gaat alles veel sneller en moet/mag je nooit defragmenteren). Dit is je PC’s interne drive.

Een tweede D:-drive of partitie van ± 1 TB.

Een derde F:-drive (liefst extern) van 500 GB tot 1 TB GB of meer.


Werkmethode:

Op je C:-drive staat nu nog alléén het Stuursysteem, je programma’s en je mailprogramma. Samen: ± 40 GB. Je moet dan wel bij je provider je mail laten staan voor bv. 2 weken. Als er iets gebeurt en je wilt je systeem één week terugzetten met een Image of Systeemkopie , dan is niets van je mail verloren.

Op je externe D:-drive of tweede partitie worden alle persoonlijke mappen en bestanden verplaatst of geplaatst (als je pas begint).

Alle mappen met persoonlijke documenten uit »C:\gebruikers\inlognaam« naar »D:\inlognaam « met »Eigenschappen > Locatie«, verplaatst. Eenmaal begonnen kan je verder gaan in de verkenner met Ctrl-X (knippen) en Ctrl-V (plakken). Dit is handiger en sneller. Daarvoor maak je onder je gebruikersnaam vier mappen: Documenten, Afbeeldingen, Muziek en Video’s. Nu kan je uiteindelijk je Mijn Documenten, Mijn Afbeeldingen, Mijn Muziek, Mijn Video’s naar D: verplaatsen. Dit is de basis van dit systeem!

De derde externe F:-drive of partitie kan dienen voor het maandelijks maken van een Windows Back-up met »Paragon Back-up & Recovery Free« = maandelijks een Image maken van je C:-drive. Voor alle zekerheid kan je dat beurtelings plaatsen op D: en F:. Gebeurt er dan iets met één van de twee externe drives, moet je dan hoogstens twee weken terugzetten. Dit is niet erg want het maken van een C: Back-up / Image / Systeemkopie, laat je je persoonlijke mappen en bestanden ongemoeid, aangezien ze op D: staan met een kopie op F: (als je ook af en toe de inhoud van D: kunt kopiëren op F:).

Dat kan tellen voor een Back-up systeem! Wat er ook gebeurt, een onoplosbaar probleem of een virus, je kunt altijd C: terugplaatsen en na een half uurtje terug werken zoals in de beste tijd!
Nadat de C: is ge-recovered moet je de tussentijdse updates opnieuw ophalen, maar Windows vraagt je dat wel. Voor programma’s moet je ook nazien of ondertussen geen update is gebeurd. Het programma Ninite is hier een zeer goede oplossing voor.

Veel succes! Je kunt altijd hier terug voor vragen.

WaWa
 
der klopt iets niet : in je indeling van de 1TB schijf !
je zei
In het geval van één 1TB schijf: wordt de ene schijf in meerdere partities verdeeld: ± 120 GB voor C: dan ± 500 GB voor D: en ± 450 GB voor F:. E:
een 1TB schijf heeft maar 931,51GB die je kunt gebruiken , maak jouw optelling eens ? jij zit al op 1070 GB !!!!
 
Bij mijn weten hebben alle Windows versies de schijfbeheer module aanboord om je partitie gegevens te bewerken. Dus niet alleen vanaf Windows 7. Windows 7 bied mss wel enkele extra's aan die de vorige versies niet konden.
Nog een kleine toevoeging welke niet te verwaaarlozen is. Je gaat voorgestelde partitiemodellen niet kunnen waarmaken bij een HP laptop. Deze bezit standaard al 4 primaire partities op het MBR model, waarvan je maar 1 partitie effectief kan gebruiken (C:).
Komt erop neer dat je eigenlijk voor een laptop een andere werkwijze moet hanteren dan voorgestelde. Veel laptops bevatten recovery partities en dergelijke. Dus hiermee gaan knoeien is ten sterkste af te raden! Dan zet je de mensen vroeg of laat voor voldomme feiten. Voor een desktop is dit wel ok...
 
Het is maar een voorstel hé. En de cijfers kloppen niet, daarom: ±±±±±±±±.
De belangrijkste boodschap is om geen persoonlijke data tussen Het operating systeem te laten komen.
Voor wat Schijfbeheer betreft, denk ik eens gelezen te hebben dat het de Pro en Ultimate alleen hebben met grafische voorstelling.

WW
 
de boodschap is hier over gekomen ...
echter op de C hier bij mij staat enkel het Besturingssysteem (upgrade versie win8 pro) met een 116 tal geinstalleerde programma's alsook de map documenten (11.5gb) afbeeldingen , enz totaal is de C hier een 285GB groot waarvan dan er een 126 GB gebruikt word
 
Q.,
Zou het niet goed zijn je mappen Documenten, Afbeeldingen, enz te verplaatsen naar D:? Met wat overblijft is je C: dan maar ±40 GB meer. Een SSD kan dan makkelijk er mee omgaan, backup is snel en een oplossing i.g.v. problemen is zo gemaakt.
Beste groeten,
WW
 
de boodschap is hier over gekomen ...
echter op de C hier bij mij staat enkel het Besturingssysteem (upgrade versie win8 pro) met een 116 tal geinstalleerde programma's alsook de map documenten (11.5gb) afbeeldingen , enz totaal is de C hier een 285GB groot waarvan dan er een 126 GB gebruikt word

Mijn C: is 76,2Gb groot. Er staat nog een map op van 52Gb met allerhande documenten en de map "Mijn documenten" met wat muziek en video.
Maar alles wat van belang is, heb ik een copy van.
Wat ik al heel lang doe is alles wat ik heb en houd van documenten zet ik in een map genaamd documenten. Daarin zitten submappen met de naam Doc of Xls of foto's enz. Die speciale map, daarvan heb ik zeker wekelijks een copy van gemaakt. Dit doe ik met Robocopy (aanwezig in Windows). Hiermee maak ik een copy op mijn aparte D schijf. Met Robocopy wordt er gekeken of er aanpassingen gekomen zijn in de bestanden in die map. Ook of er nieuwe bestanden bijgekomen zijn. Is dit het geval, dan wordt er van alleen die nieuwe of vernieuwde bestanden een copy van gemaakt.
Zo heb ik wekelijks een spiegel van alle bestanden die ik wil behouden. Na een eerste copy, doet Robocopy er minder dan één minuut over om alles aan te passen.
Ik heb een kleine Bat file gemaakt waarin staat wat ik allemaal wil bijhouden. Gewoon die Bat file starten en het start op.
 
Robocopy is inderdaad één van de betere (maar onbekende) programma's meegeleverd met Windows. Krachtige command line copy oplossing voor eenvoudig maar efficiënt backups te maken.
 
DD,M & Q,
Het is er bij mij vooral om te doen dat systeembestanden en persoonlijke data (Documenten, Afbeeldingen, enz.) van elkaar gescheiden gehouden worden. Dus: op C alléén het Stuursysteem, Programma's en evtl. Mail. Al de rest op D en of andere daarvan gescheiden partities of schijven.
Andere 'dingen' zijn voorkeuren voor eigen werkmethodes.
Vrolijk Pasen nog,
Walter
 
DD,M & Q,
Het is er bij mij vooral om te doen dat systeembestanden en persoonlijke data (Documenten, Afbeeldingen, enz.) van elkaar gescheiden gehouden worden. Dus: op C alléén het Stuursysteem, Programma's en evtl. Mail. Al de rest op D en of andere daarvan gescheiden partities of schijven.
Andere 'dingen' zijn voorkeuren voor eigen werkmethodes.
Vrolijk Pasen nog,
Walter

Stel U voor, dat ge Windows laat en wekelijks met Robocopy via een Bat file een copy naar uw D maakt. Dit gaat over de zaken die ge per vergeten bent op de D te zetten. Na afloop, kan je dan de files die er opstaan gewoon wissen met dezelfde Bat file. Uiteraard, met de standaard programs moet je de opslagplaats aanpassen naar Uw D-map.
Je zal heus wel weten dat je in elk Office program de opslagmap zelf kan bepalen. Ook in andere programs lukt dat heel aardig.
Dus er blijft weinig over. Dat doet Robocopy dan voor U als je weet waar de rest af en toe opgeslagen wordt.
 
Mik,
Ben je met Robocopy zeker dat je persoonlijke data van de systeem/programma software gescheiden blijven? Daar gaat immers mijn persoonlijke voorkeur naartoe, vooral om problemen te vermijden bij het terugzetten van een Systeemkopie. Systeemhertel laat wel je persoonlijke data ongemoeid, maar durft toch af en toe een steek laten vallen (naar het schijnt).
M.V.G. | WW
 
Robocopy is enkel een krachtige tool om kopies te maken. Scheiding van data en systeem is een keuze van de gebruiker en staat los hiervan. De ene geeft er de voorkeur aan, de andere niet. Ik begrijp beide situaties. Soms kan het ook niet anders dan alles op één partitie te plaatsen op de daartoe voorziene locaties. (laptops)

Bij een Windows System Restore gaat je persoonlijke data altijd uit de wind gezet worden. Dat is een feit, die steken zullen menselijke fouten geweest zijn dan of gaat andere oorzaken gehad hebben.

Data scheiden op een andere partitie van dezelfde disk geeft mij ook niet echt de voorkeur, daar het meestal de harde schijf zelf is die het vroeg of laat begeeft. En dan eindig je nog steeds met niets... Je vangt enkel problemen op met je systeempartitie. En in de praktijk merk ik veel meer problemen met de harddisk algemeen. Dus de data locaal opslagen op de daartoe voorziene locaties met een deftige backup naar een extern media genieten bij mij ook nog de voorkeur.
 
Robocopy moet je zien als de gewone copy. Het grote verschil hiermee is dat je met Robocopy kan bepalen of het al dan niet nodig is opnieuw een copy te maken.
Kortweg, file aangepast, kopiëren. File onveranderd geen actie. Zoiets als synchronisatie. Maar dan wat U wenst.
Geef eens volgend commando in. Wel in plaats van UWNAAM, je naam uit de map gebruikers opgeven.
robocopy.exe C:\Users\UWNAAM\Downloads D:\copy_documenten_c\Downloads /E /V /R:2 /W:3
Je zal zien, op Uw D drive in de map copy_documenten_c\Downloads komt alles te staan wat in Uw map Downloads staat.
Als je nu op de C: in de map downloads iets toevoegd of aanpast, zal bij het opnieuw geven van dit commando enkel datgene aangepast worden wat veranderd werd.
Geef je de eerste maal het commando, duurt het eventjes want alles uit de map moet gekopiërd worden. De 2de maal enkel seconden nodig om aan te passen.
 
DD & M,
Het is zeker correct wat er hier gezegd wordt. Ook bij een laptop is het toch mogelijk om alleen de C:-partitie te backuppen (Image/Systeemkopie) en zo nodig terug te gaan in de tijd als een probleem moeilijk op te lossen is. Toch?
Grtz | WW
 
WaWa,

je zit (enerzijds) met de beperking wat betreft het aantal partities bij OEM laptops, anderzijds zit je ook met het BELANGRIJKE gegeven dat "stockeren" van (voor de gebruiker belangrijke) data op éénzelfde fysieke HDD absoluut geen enkele zin heeft. Integendeel: data die je lief is (documenten, afbeeldingen, mails, muziek, films, downloads, ... ) die bewaar je NIET op je PC zelf, maar op een externe harde schijf, LIEFST van al op twee verschillende externe harde schijven !

Dit zorgt tevens voor extra belasting (lees: tijdsduur) van je reguliere scans (virus en malware) !

Leuke proza jouw visie, maar wat mezelf betreft: neen dank u...PURE bagger.

Zorg voor een PC met alle strikt noodzakelijke software, pomp het bovenvernoemde op twee verschillende geheugendragers en maak een maandelijkse image van die lichte PC...DAT is pas echt leuk en veilig werken !
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan Onderaan