Status
Niet open voor verdere reacties.
Dag beste mensen,

Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen bij mijn probleem. Als ik mijn screensaver wil veranderen krijg ik dit:

Probleem.jpg


Ik denk dat dit komt door een virus, dat virus heb ik onlangs verwijdert en hij had als naam fakealert. Daardoor is mijn bureaubladachtergrond blauw en krijg ik als screensaver een ,volgens mij, omgezet exe bestand is. Hij toont dan een blauw achtergrond met witte letters en deze zeggen dat er iets mis is met mijn computer. na een tijdje komt er dan op restarting en mijn computer start opnieuw op.

Ik heb hier een Hijackthislogje:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 19:37:01, on 19/08/2008
Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe
C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe
C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue\ControlPanel\VersionCueTray.exe
C:\Program Files\Hp\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe
C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe
C:\Windows\RtHDVCpl.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe
C:\Windows\ehome\ehtray.exe
C:\Windows\System32\p2phost.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Netlog 24\Notifier\Netlog24Notifier.exe
C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
C:\Users\Robin Benoot\AppData\Local\mekeoqq.exe
C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Program Files\OpenOffice.org 2.2\program\soffice.exe
C:\Program Files\OpenOffice.org 2.2\program\soffice.BIN
C:\Users\ROBINB~1\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe
C:\Acer\Empowering Technology\ENET\ENMTRAY.EXE
C:\Acer\Empowering Technology\EPOWER\EPOWER_DMC.EXE
C:\Acer\Empowering Technology\ACER.EMPOWERING.FRAMEWORK.SUPERVISOR.EXE
C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\ERAGENT.EXE
C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\aAvgApi.exe
C:\Windows\system32\conime.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\AVG\AVG8\avgscanx.exe
C:\Windows\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\WINWORD.EXE
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Windows\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Autowereld.com - Het online automagazine voor de moderne automobilist
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Yahoo!
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Yahoo!
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Yahoo! SearchBar Home Page
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Yahoo!
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Yahoo!
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - (no file)
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Media Holding Enterprises, LLC - {0D39A900-0F3A-4C29-A254-3E65244FDC34} - C:\Program Files\ContextTool\ContextTool-3.dll (file missing)
O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Windows\system32\eDStoolbar.dll
O3 - Toolbar: Adssite Toolbar - {41C29B07-6F91-4966-91BE-2E2841643C83} - C:\Program Files\Adssite Advanced Toolbar\toolbar.dll (file missing)
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL
O3 - Toolbar: (no name) - {0448CEDF-E4D9-49B6-A3CF-1D7AA90C0177} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Acer Tour Reminder] C:\Acer\AcerTour\Reminder.exe
O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WarReg_PopUp] C:\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe
O4 - HKLM\..\Run: [hid_start] C:\Windows\System32\Rundll32.exe "C:\Windows\system32\gzmrotate.dll" DllVerify
O4 - HKLM\..\Run: [ANIWZCS2Service] C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AdobeVersionCue] C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue\ControlPanel\VersionCueTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [ExtraFilmHemmaAgent] "C:\Program Files\Photo Hall Digital Photo Service\Agent.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SMrhc1wdj0egam] C:\Program Files\rhc1wdj0egam\rhc1wdj0egam.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CollaborationHost] C:\Windows\system32\p2phost.exe -s
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Netlog Music Tool] "C:\Program Files\Netlog Music Tool\NetlogMusicTool.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Netlog 24] "C:\Program Files\Netlog 24\Notifier\Netlog24Notifier.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O4 - HKCU\..\Run: [mekeoqq] "c:\users\robin benoot\appdata\local\mekeoqq.exe" mekeoqq
O4 - HKCU\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -startup
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Startup: OpenOffice.org 2.2.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.2\program\quickstart.exe
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Empowering Technology Launcher.lnk = ?
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JR1916~1.0_0\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JR1916~1.0_0\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O13 - Gopher Prefix:
O16 - DPF: CabBuilder - http://ak.imgag.com/imgag/kiw/toolbar/download/InstallerControl.cab
O16 - DPF: {03F998B2-0E00-11D3-A498-00104B6EB52E} (MetaStreamCtl Class) - https://components.viewpoint.com/MT...tonmartin.com/configurator/db9coupe_load.html
O16 - DPF: {12545791-AC9A-44B2-8964-0DA216C4A4E5} (Cnsweb3d Control) - http://www.partserver.de/partserver/viewer/cnsweb3d/cnsweb3d.cab
O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab
O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.0/srl_bin/sysreqlab3.cab
O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w3/pr01/resources/VistaMSNPUpldnl-be.cab
O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-BE/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
O16 - DPF: {6F15128C-E66A-490C-B848-5000B5ABEEAC} (HP Download Manager) - https://h20436.www2.hp.com/ediags/dex/secure/HPDEXAXO.cab
O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} - http://launch.gamespyarcade.com/software/launch/alaunch.cab
O16 - DPF: {80AEEC0E-A2BE-4B8D-985F-350FE869DC40} (HPDDClientExec Class) - http://h30155.www3.hp.com/ediags/dd/install/HPDriverDiagnosticsVista.cab
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab
O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Bankshot.cab57213.cab
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
O16 - DPF: {E6187999-9FEC-46A1-A20F-F4CA977D5643} (ZoneChess Object) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Chess.cab57176.cab
O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll eNetHook.dll
O23 - Service: AdobeVersionCue - Adobe Sytems - C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue\service\VersionCue.exe
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)
O23 - Service: eDSService.exe (eDataSecurity Service) - HiTRSUT - C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSService.exe
O23 - Service: eLock Service (eLockService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eLock\Service\eLockServ.exe
O23 - Service: eNet Service - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eNet\eNet Service.exe
O23 - Service: eRecovery Service (eRecoveryService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe
O23 - Service: eSettings Service (eSettingsService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\eSettings\Service\capuserv.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\SrvLnch\SrvLnch.exe
O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
O23 - Service: ePower Service (WMIService) - acer - C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePowerSvc.exe
O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--
End of file - 14437 bytes

Alvast bedankt aan de mensen die hier hun tijd in willen steken.:applaus:

Groeten Robin.
 
Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware) via hier of hier.
 • Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.
  • Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".
  • Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.
  • Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.
  • Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  • Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
  • Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.
  • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder)
  • De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.
  • Kopieer en plak de inhoud van het logje in je volgend antwoord, samen met een nieuw HijackThis log.
  Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.
  Daarna zal het vragen om de Computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.
 
voila het mbam-log:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.25
Database versie: 1071
Windows 6.0.6001 Service Pack 1

20:50:39 19/08/2008
mbam-log-08-19-2008 (20-50-39).txt

Scan type: Snelle Scan
Objecten gescand: 58267
Verstreken tijd: 30 minute(s), 1 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
Registersleutels geïnfecteerd: 27
Registerwaarden geïnfecteerd: 3
Registerdata bestanden geïnfecteerd: 2
Mappen geïnfecteerd: 21
Bestanden geïnfecteerd: 34

Geheugenprocessen geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registersleutels geïnfecteerd:
HKEY_CLASSES_ROOT\pornpro.pornpro_bho (Adware.PlayaZ) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\pornpro.pornpro_bho.1 (Adware.PlayaZ) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\rotator.gizmo3 (Trojan.Zlob) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\rotator.gizmo3.1 (Trojan.Zlob) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{81b7f2df-3427-4704-b441-f74a4de94ce1} (Adware.Rightonadz) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0d39a900-0f3a-4c29-a254-3e65244fdc34} (Adware.PlayaZ) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{2ed7cd5f-aee2-4b09-82f4-c96eb7c02c87} (Adware.Rightonadz) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0d39a900-0f3a-4c29-a254-3e65244fdc34} (Adware.PlayaZ) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\contexttool (Adware.PlayaZ) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\adssite (Adware.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\adssite (Adware.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\rhc1wdj0egam (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\RegistrySmart (Rogue.RegistrySmart) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\superiorads (Adware.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\AdvRemoteDbg (Adware.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MediaHoldings (Adware.PlayMP3Z) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Mirar (Adware.Mirar) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\PlayMP3 (Adware.PlayMP3Z) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\FBrowsingAdvisor (Trojan.FBrowsingAdvisor) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\fbrowsingadvisor_is1 (Trojan.FBrowsingAdvisor) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\HID_Layer (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Software Notifier (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\laughnetwork (Hijacker.Searchnut) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\laughnetwork (Hijacker.Searchnut) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\bgrqfetx.bwpr (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\bgrqfetx.toolbar.1 (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\WebVideo (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerwaarden geïnfecteerd:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\smrhc1wdj0egam (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\originalwallpaper (Hijack.Wallpaper) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\convertedwallpaper (Hijack.Wallpaper) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerdata bestanden geïnfecteerd:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\NoDispBackgroundPage (Hijack.DisplayProperties) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\NoDispScrSavPage (Hijack.DisplayProperties) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

Mappen geïnfecteerd:
C:\Program Files\contexttool (Adware.PlayaZ) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\laughnetwork (Hijacker.Searchnut) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\laughnetwork\Temp (Hijacker.Searchnut) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FBrowsingAdvisor (Trojan.FBrowsingAdvisor) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FBrowserAdvisor (Trojan.FBrowsingAdvisor) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PlayMP3z (Adware.PlayMP3Z) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\Robin Benoot\AppData\Roaming\RegistrySmart (Rogue.RegistrySmart) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\Robin Benoot\AppData\Roaming\RegistrySmart\Log (Rogue.RegistrySmart) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\Robin Benoot\AppData\Roaming\RegistrySmart\Registry Backups (Rogue.RegistrySmart) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\Robin Benoot\AppData\Roaming\rhc1wdj0egam (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\Robin Benoot\AppData\Roaming\rhc1wdj0egam\Quarantine (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\Robin Benoot\AppData\Roaming\rhc1wdj0egam\Quarantine\Autorun (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\Robin Benoot\AppData\Roaming\rhc1wdj0egam\Quarantine\Autorun\HKCU (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\Robin Benoot\AppData\Roaming\rhc1wdj0egam\Quarantine\Autorun\HKCU\RunOnce (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\Robin Benoot\AppData\Roaming\rhc1wdj0egam\Quarantine\Autorun\HKLM (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\Robin Benoot\AppData\Roaming\rhc1wdj0egam\Quarantine\Autorun\HKLM\RunOnce (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\Robin Benoot\AppData\Roaming\rhc1wdj0egam\Quarantine\Autorun\StartMenuAllUsers (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\Robin Benoot\AppData\Roaming\rhc1wdj0egam\Quarantine\Autorun\StartMenuCurrentUser (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\Robin Benoot\AppData\Roaming\rhc1wdj0egam\Quarantine\BrowserObjects (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\Robin Benoot\AppData\Roaming\rhc1wdj0egam\Quarantine\Packages (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Antivirus XP 2008 (Rogue.AntivirusXP2008) -> Quarantined and deleted successfully.

Bestanden geïnfecteerd:
C:\Users\Robin Benoot\Local Settings\Application Data\mekeoqq_navps.dat (Adware.Navipromo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\Robin Benoot\Local Settings\Application Data\mekeoqq_nav.dat (Adware.Navipromo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\Robin Benoot\Local Settings\Application Data\mekeoqq.dat (Adware.Navipromo.H) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\Robin Benoot\Local Settings\Application Data\mekeoqq.exe (Adware.Navipromo.H) -> Delete on reboot.
C:\regxpcom.exe (Trojan.FBrowsingAdvisor) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\contexttool\ContextHelper.dat (Adware.PlayaZ) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\contexttool\ContextHelper.dat-journal (Adware.PlayaZ) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\contexttool\pcre3.dll (Adware.PlayaZ) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\contexttool\uninstall.exe (Adware.PlayaZ) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\laughnetwork\Uninst.exe (Hijacker.Searchnut) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\laughnetwork\update.exe (Hijacker.Searchnut) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\laughnetwork\Temp\license.txt (Hijacker.Searchnut) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FBrowsingAdvisor\IXPCOMEvents.xpt (Trojan.FBrowsingAdvisor) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FBrowsingAdvisor\Logo.png (Trojan.FBrowsingAdvisor) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FBrowsingAdvisor\main.db (Trojan.FBrowsingAdvisor) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FBrowsingAdvisor\unins000.dat (Trojan.FBrowsingAdvisor) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FBrowsingAdvisor\unins000.exe (Trojan.FBrowsingAdvisor) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\FBrowsingAdvisor\XPCOMEvents.dll (Trojan.FBrowsingAdvisor) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PlayMP3z\Run PlayMP3z.lnk (Adware.PlayMP3Z) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\Robin Benoot\AppData\Roaming\RegistrySmart\Log\2007 Oct 08 - 04_22_43 PM_111.log (Rogue.RegistrySmart) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\Robin Benoot\AppData\Roaming\RegistrySmart\Log\2007 Oct 08 - 04_22_49 PM_256.log (Rogue.RegistrySmart) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\Robin Benoot\AppData\Roaming\RegistrySmart\Registry Backups\2007-10-08_16-29-46.reg (Rogue.RegistrySmart) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Antivirus XP 2008\Antivirus XP 2008.lnk (Rogue.AntivirusXP2008) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Antivirus XP 2008\How to Register Antivirus XP 2008.lnk (Rogue.AntivirusXP2008) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Antivirus XP 2008\License Agreement.lnk (Rogue.AntivirusXP2008) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Antivirus XP 2008\Register Antivirus XP 2008.lnk (Rogue.AntivirusXP2008) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Antivirus XP 2008\Uninstall.lnk (Rogue.AntivirusXP2008) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Windows\System32\adssite-remove.exe (Adware.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Windows\System32\superiorads-uninst.exe (Adware.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Windows\System32\blphc5wdj0egam.scr (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Windows\System32\nvs2.inf (Adware.EGDAccess) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Antivirus XP 2008.lnk (Rogue.AntivirusXP) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\Robin Benoot\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Antivirus XP 2008.lnk (Rogue.Antivirus2008) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\Robin Benoot\AppData\Local\Temp\s1265.php (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

en hier kijackthis-log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 19:37:01, on 19/08/2008
Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe
C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe
C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue\ControlPanel\VersionCueTray.exe
C:\Program Files\Hp\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe
C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe
C:\Windows\RtHDVCpl.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe
C:\Windows\ehome\ehtray.exe
C:\Windows\System32\p2phost.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Netlog 24\Notifier\Netlog24Notifier.exe
C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
C:\Users\Robin Benoot\AppData\Local\mekeoqq.exe
C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Program Files\OpenOffice.org 2.2\program\soffice.exe
C:\Program Files\OpenOffice.org 2.2\program\soffice.BIN
C:\Users\ROBINB~1\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe
C:\Acer\Empowering Technology\ENET\ENMTRAY.EXE
C:\Acer\Empowering Technology\EPOWER\EPOWER_DMC.EXE
C:\Acer\Empowering Technology\ACER.EMPOWERING.FRAMEWORK.SUPERVISOR.EXE
C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\ERAGENT.EXE
C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\aAvgApi.exe
C:\Windows\system32\conime.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\AVG\AVG8\avgscanx.exe
C:\Windows\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\WINWORD.EXE
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Windows\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Autowereld.com - Het online automagazine voor de moderne automobilist
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Yahoo!
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Yahoo!
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Yahoo! SearchBar Home Page
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Yahoo!
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Yahoo!
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - (no file)
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Media Holding Enterprises, LLC - {0D39A900-0F3A-4C29-A254-3E65244FDC34} - C:\Program Files\ContextTool\ContextTool-3.dll (file missing)
O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Windows\system32\eDStoolbar.dll
O3 - Toolbar: Adssite Toolbar - {41C29B07-6F91-4966-91BE-2E2841643C83} - C:\Program Files\Adssite Advanced Toolbar\toolbar.dll (file missing)
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL
O3 - Toolbar: (no name) - {0448CEDF-E4D9-49B6-A3CF-1D7AA90C0177} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Acer Tour Reminder] C:\Acer\AcerTour\Reminder.exe
O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WarReg_PopUp] C:\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe
O4 - HKLM\..\Run: [hid_start] C:\Windows\System32\Rundll32.exe "C:\Windows\system32\gzmrotate.dll" DllVerify
O4 - HKLM\..\Run: [ANIWZCS2Service] C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AdobeVersionCue] C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue\ControlPanel\VersionCueTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [ExtraFilmHemmaAgent] "C:\Program Files\Photo Hall Digital Photo Service\Agent.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SMrhc1wdj0egam] C:\Program Files\rhc1wdj0egam\rhc1wdj0egam.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CollaborationHost] C:\Windows\system32\p2phost.exe -s
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Netlog Music Tool] "C:\Program Files\Netlog Music Tool\NetlogMusicTool.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Netlog 24] "C:\Program Files\Netlog 24\Notifier\Netlog24Notifier.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O4 - HKCU\..\Run: [mekeoqq] "c:\users\robin benoot\appdata\local\mekeoqq.exe" mekeoqq
O4 - HKCU\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -startup
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Startup: OpenOffice.org 2.2.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.2\program\quickstart.exe
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Empowering Technology Launcher.lnk = ?
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JR1916~1.0_0\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JR1916~1.0_0\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O13 - Gopher Prefix:
O16 - DPF: CabBuilder - http://ak.imgag.com/imgag/kiw/toolbar/download/InstallerControl.cab
O16 - DPF: {03F998B2-0E00-11D3-A498-00104B6EB52E} (MetaStreamCtl Class) - https://components.viewpoint.com/MT...tonmartin.com/configurator/db9coupe_load.html
O16 - DPF: {12545791-AC9A-44B2-8964-0DA216C4A4E5} (Cnsweb3d Control) - http://www.partserver.de/partserver/viewer/cnsweb3d/cnsweb3d.cab
O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab
O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.0/srl_bin/sysreqlab3.cab
O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w3/pr01/resources/VistaMSNPUpldnl-be.cab
O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-BE/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
O16 - DPF: {6F15128C-E66A-490C-B848-5000B5ABEEAC} (HP Download Manager) - https://h20436.www2.hp.com/ediags/dex/secure/HPDEXAXO.cab
O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} - http://launch.gamespyarcade.com/software/launch/alaunch.cab
O16 - DPF: {80AEEC0E-A2BE-4B8D-985F-350FE869DC40} (HPDDClientExec Class) - http://h30155.www3.hp.com/ediags/dd/install/HPDriverDiagnosticsVista.cab
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab
O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Bankshot.cab57213.cab
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
O16 - DPF: {E6187999-9FEC-46A1-A20F-F4CA977D5643} (ZoneChess Object) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Chess.cab57176.cab
O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll eNetHook.dll
O23 - Service: AdobeVersionCue - Adobe Sytems - C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue\service\VersionCue.exe
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)
O23 - Service: eDSService.exe (eDataSecurity Service) - HiTRSUT - C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSService.exe
O23 - Service: eLock Service (eLockService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eLock\Service\eLockServ.exe
O23 - Service: eNet Service - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eNet\eNet Service.exe
O23 - Service: eRecovery Service (eRecoveryService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe
O23 - Service: eSettings Service (eSettingsService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\eSettings\Service\capuserv.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\SrvLnch\SrvLnch.exe
O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
O23 - Service: ePower Service (WMIService) - acer - C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePowerSvc.exe
O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--
End of file - 14437 bytes


alvast bedankt.
 
bedankt mijn probleem is opgelost. heel erg bedankt ik weet wat ik moet doen. Als ik iets moet doen zeg het dan maar.

Bedankt :applaus::applaus::applaus::applaus:
 
Hoi,

Ik zie wel dat veel "toolbars" gebruikt!! Ik zou enkel die van google behouden moest ik in uw plaats zijn.

open HijackThis, klik op do a scan only en vink volgende regels aan:

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - (no file)
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O3 - Toolbar: (no name) - {0448CEDF-E4D9-49B6-A3CF-1D7AA90C0177} - (no file)


Sluit alle open vensters, behalve Hijackthis, en klik op Fix Checked. Sluit HijackThis.

Herstart je PC en post een nieuw HijackThis logje.
 
Hoi,

Lees alvast deze Preventie pagina met info en tips hoe dit in de toekomst te voorkomen.
En lees deze pagina om je computer terug te optimaliseren na het verwijderen van malware.

Extra nota: Zorg ervoor dat je programma's up to date zijn - want oudere versies kunnen Security Leaks bevatten. Om na te gaan welke programma's je moet updaten, voer de Secunia Software Inspector Scan uit.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Bovenaan Onderaan