Schijf verdelen in partities

Tuts

Oprichter
Forumleiding
Admin
Fdisk is een programma van microsoft dat een hardeschijf kan verdelen in partities. Zodra je er voor kiest om partities te maken zal alle data van deze hardeschijf VERWIJDERD worden. Maak dus eerst een backup van alle belangrijke data. Als je al windows had geinstalleerd op je hardeschijf dan zal na de volgende stap alles verdwenen zijn. Maak dus eerst een backup van alle belangrijke data. Indien je net een hardeschijf hebt ingebouwd dan hoef je dit natuurlijk niet te doen.

(XP gaat vanaf CD-ROM) wil de pc niet vanop cdrom starten druk dan F8.

Stop de flop in je pc en start de pc opnieuw op. Kies uit het menu dat verschijnt voor de tweede optie (zie figuur hieronder)

Nadat alles is geladen zal een promt geladen worden waarvoor A:\> staat. Toets nu "fdisk" in en druk op de Enter toets. Druk op Enter bij de vraag die verschijnt (grote schijven instellen J/N). De hardeschijf zal gaan bestaan uit twee partities. De eerste partitie zal 1/3 van de totale schijfruimte bevatten en de tweede de overige 2/3. In ons geval zal onze hardeschijf van 4 GB verdeeld worden in 1 partitie van 1.3 GB en 1 partitie van 2,7 GB. Als je zelf een grotere schijf hebt dan moet je dit zelf even omrekenen.

Om nu het volgende proces te begrijpen zal je het volgende even in je op moeten nemen. Om twee werkende partities te creeren zal eerst een primaire dos partitie moeten worden aangemaakt. Deze primaire dos partitie is nodig om de hardeschijf voor te bereiden zodat bijvoorbeeld Windows 98 hiervan kan opstarten. Hiernaast zal een uitgebreide dos partitie aangemaakt worden waarop weer logische stations worden gedefineerd. Nu moet je van het vorige zin niet direct schikken. Naast de primare dos partitie wordt namelijk maar 1 uitgebreide dos partitie aangemaakt. Binnen deze partitie kan je via logische stations deze partitie indelen in meerdere partities. Als je nu i.p.v. 2 partities 3 partities wilt hebben dan maak je eerst 1 primaire dos partitie aan en 1 uitgebreide dos partitie. Binnen deze uitgebreide dos partitie kan je vervolgens de ruimte in tweeen verdelen zodat je uiteindelijk 3 partities hebt.

Als je windows al geinstaleerd had dan moet je eerst de volgende stap volgen. Sla Deze stap over als je net een hardeschijf hebt ingebouwd!

Kies binnen het menu wat verschijnt voor optie 4. Als je al Windows geinstaleerd had op je pc dan zal je via deze optie kunnen zien hoe je hardeschijf is verdeelt. Als je dus opnieuw wilt beginnen moet je deze instellingen eerst verwijderen. Druk op de ESC toets als je optie 4 hebt gekozen en kies nu voor optie 3. Als je binnen optie 4 logische stations hebt gezien moet je eerst kiezen voor verwijderen van logische stations. Kies de verschillende stations en verwijder deze. Verwijder hierna de uitgebreide partitie. Vervolgens gaan we de primaire dos partitie verwijderen. Kies voor optie 1 binnen optie 3 en druk de Enter toets in. Kies de partitie die je wilt verwijderen en druk de Enter toets in. Voer de volume naam in (de naam staat aangegeven) en druk weer de Enter toets in. Kies J en druk weer de Enter toets in. Druk nu de ESC toets in en ga naar de volgende stap. (zie figuur hieronder)

Kies nu voor optie 1 (Dos partitie of Logische stations maken) en kies vervolgens voor optie 1 (Primaire dos partitie maken. Kies vervolgens voor N (nee) voor de vraag om de groots mogelijke partitie te maken. Vul vervolgens 1300 in (1/3 van de schijfruimte). Als je een grotere hardeschijf hebt dan kan je het getal dat Fdisk aangeeft ook door 3 delen en dit invullen.

Druk vervolgens op de ESC toets en kies optie 1 en vervolgens optie 2 (Uitgebreide dos partitie maken). Kies vervolgens voor het getal dat Fdisk aangeeft en druk op de ESC toets. Fdisk zal nu automatisch Logische stations willen aanmaken en ook hier kiezen we voor het getal dat Fdisk aangeeft. Als je meer dan 2 partities wilt kan je dit getal delen en hierna binnen optie 1 kiezen voor optie 3 (logische station aanmaken binnen een uitgebreide partitie).

Als je met de bovengenoemde stappen klaar bent kies je voor optie 2 (actieve partitie kiezen) en kies vervolgens voor de c:\ partitie (optie 1). De C:\ partitie zal vervolgens de hoofd partitie zijn in het boot proces.

Hierna kan je binnen optie 4 je net aangemaakte partities bekijken (zie figuur hieronder).


Eigenlijk ben je nu klaar. Je moet alleen even herstarten met de boot flop in je pc. Als de A:\> promt verschijnt moet je de nieuwe partities nog Formateren (klaar maken voor gebruik). Toets hiervoor de volgende zin in: format c: (zie figuur hieronder)

(kies d: ipv c: als je de tweede partitie wilt formateren). De partities zijn nu gemaakt en vervolgens kan windows weer geinstalleerd worden.
 
Bovenaan Onderaan