viruskes :(

Status
Niet open voor verdere reacties.

filiep

Steunend lid
Vip Lid
hello,

heb met bitdefender een grondige scan gedaan.

2 probleempjes en ik kan ze niet verwijderen :ahhhhh:

* Application.Generic.24120

* Trojan.Generic.1609846

alvast bedankt
 
**zou een hijacklog iets uitmaken

thx
Dat zou iets uitmaken, ja. Doe intussen ook volgende:
Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware) via hier of hier.
 • Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.
  • Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".
  • Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.
  • Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.
  • Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  • Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
  • Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.
  • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder)
  • De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.
  • Kopieer en plak de inhoud van het logje in je volgend antwoord, samen met een nieuw HijackThis log.
  Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.
  Daarna zal het vragen om de Computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.
 

filiep

Steunend lid
Vip Lid
niets in malewarebytes

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 18:36:18, on 19/05/2009
Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\hp\support\hpsysdrv.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe
C:\WINDOWS\RtHDVCpl.exe
C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe
C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\bdagent.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\WINDOWS\System32\oodtray.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe
C:\Program Files\Netlog 24\Notifier\Netlog24Notifier.exe
C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe
C:\hp\kbd\kbd.exe
C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\seccenter.exe
C:\Windows\system32\conime.exe
C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AcroRd32.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser.exe
C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10b.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = mijnAOL | HP
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = mijnAOL | HP
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll
O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)
O3 - Toolbar: BitDefender Toolbar - {381FFDE8-2394-4f90-B10D-FC6124A40F8C} - C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\IEToolbar.dll
O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\hp\support\hpsysdrv.exe
O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KbdStub.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [OsdMaestro] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe" /hide
O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [BDAgent] "C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\bdagent.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [BitDefender Antiphishing Helper] "C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\IEShow.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [OODefragTray] C:\Windows\system32\oodtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe" /systray /nologon
O4 - HKCU\..\Run: [Netlog 24] "C:\Program Files\Netlog 24\Notifier\Netlog24Notifier.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Startup: Logitech . Productregistratie.lnk = C:\Program Files\Logitech\QuickCam\eReg.exe
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Unibet Poker - {C53BFCFC-7A54-4627-AEBA-2CD4871FCA97} - C:\Microgaming\Poker\UnibetpokerMPP\MPPoker.exe
O9 - Extra button: PokerStars.net - {FA9B9510-9FCB-4ca0-818C-5D0987B47C4D} - C:\Program Files\PokerStars.NET\PokerStarsUpdate.exe
O13 - Gopher Prefix:
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w3/resources/VistaMSNPUpldnl-be.cab
O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scanner/sources/en/scan8/oscan8.cab
O16 - DPF: {D1E7CBDA-E60E-4970-A01C-37301EF7BF98} (Futuremark SystemInfo) - http://service.futuremark.com/virtualmark/tc/FMSI.cab
O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: BitDefender Arrakis Server (Arrakis3) - BitDefender S.R.L. Antivirus software - BitDefender - The future of security now! - C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Arrakis Server\bin\Arrakis3.exe
O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe
O23 - Service: HP Chasis Button Service (HPBtnSrv) - Unknown owner - c:\hp\HPEZBTN\HPBtnSrv.exe
O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - BitDefender SRL - C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Update Service\livesrv.exe
O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe
O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\Windows\system32\oodag.exe
O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Windows\system32\PSIService.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\TuneUpDefragService.exe,-1 (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software - C:\Windows\System32\TuneUpDefragService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\TUProgSt.exe,-1 (TuneUp.ProgramStatisticsSvc) - TuneUp Software - C:\Windows\System32\TUProgSt.exe
O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - BitDefender S. R. L. - C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\vsserv.exe
 
Waarschijnlijk iets die in de quarantaine map staat hoor!!

* Leeg de Cache and Cookies in IE:
 • Sluit Internet Explorer.
 • Ga naar Configuratiescherm > Internet Opties > tab Algemeen
 • Klik de Cookies verwijderen knop
 • Klik op de Bestanden verwijderen knop ernaast
 • Vink aan: Ook alle off line items verwijderen, klik OK
* Leeg de Cache and Cookies in Firefox (In geval Firefox geïnstalleerd is):
 • Ga naar Extra > Opties.
 • Klik Privacy in het menu.
 • Klik op de knop Wissen (Geschiedenis, Cookies, Cache).
 • Klik OK om het venster opnieuw te sluiten.
* Leeg andere Temporary files + Prullenbak
 • Ga naar Start > Uitvoeren en typ: cleanmgr en klik ok.
 • Laat het je systeem scannen op bestanden die moeten verwijderd worden
 • Zorg er wel voor dat je daar enkel maar 'tijdelijke bestanden', 'tijdelijke internetbestanden'en 'prullenbak'staan aangevinkt.
 • Klik daarna op OK.
* Defragmenteer de harde schijf eens
Dit raad ik je aan om in veilige modus te doen. Indien je opstart in veilige modus is handig dat je al het onderstaande opslaat en/of uit print omdat je de verdere instructies niet kunt terug vinden in veilige modus:
 • Ga naar Start -- Uitvoeren
 • Typ in: dfrg.msc en druk op Ok.
 • Druk nu op 'Defragmenteren'.
Als dit klaar is kan je de PC weer herstarten.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

filiep

Steunend lid
Vip Lid
Waarschijnlijk iets die in de quarantaine map staat hoor!!

* Leeg de Cache and Cookies in IE:
 • Sluit Internet Explorer.
 • Ga naar Configuratiescherm > Internet Opties > tab Algemeen
 • Klik de Cookies verwijderen knop
 • Klik op de Bestanden verwijderen knop ernaast
 • Vink aan: Ook alle off line items verwijderen, klik OK
* Leeg de Cache and Cookies in Firefox (In geval Firefox geïnstalleerd is):
 • Ga naar Extra > Opties.
 • Klik Privacy in het menu.
 • Klik op de knop Wissen (Geschiedenis, Cookies, Cache).
 • Klik OK om het venster opnieuw te sluiten.
* Leeg andere Temporary files + Prullenbak
 • Ga naar Start > Uitvoeren en typ: cleanmgr en klik ok.
 • Laat het je systeem scannen op bestanden die moeten verwijderd worden
 • Zorg er wel voor dat je daar enkel maar 'tijdelijke bestanden', 'tijdelijke internetbestanden'en 'prullenbak'staan aangevinkt.
 • Klik daarna op OK.
* Defragmenteer de harde schijf eens
Dit raad ik je aan om in veilige modus te doen. Indien je opstart in veilige modus is handig dat je al het onderstaande opslaat en/of uit print omdat je de verdere instructies niet kunt terug vinden in veilige modus:
 • Ga naar Start -- Uitvoeren
 • Typ in: dfrg.msc en druk op Ok.
 • Druk nu op 'Defragmenteren'.
Als dit klaar is kan je de PC weer herstarten.
hier ben ik weer

punt 1 & 2 heb ik kunnen doen
de andere 2 gingen niet

maar ik zal het wel oplossen,
ik wou er mee w8en
maar ik heb nog een backup van men pc
en dan staat alles 1nekeer goed

bedankt voor je hulp ;)

grz
 

filiep

Steunend lid
Vip Lid
gisterennacht heb ik nog een diepe scan gedaan 2u50min
en dan was alles weg

thx

mag gesloten worden voor mij
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Bovenaan Onderaan