Wat te doen als de computer of laptop besmet is met het Ukash politievirus?

swake

Niet meer actief
Wat te doen als de computer ook niet meer wil opstarten in veilige modus.

1. Voer zeker geen betaling uit voor de boete, want de valse melding is niet afkomstig van de politie.

2. Download op een virusvrije het AVG Rescue bestand naar een opstartbare USB stick of naar het bureaublad en brand het gedownloade bestand naar een CD/DVD schijfje.
Bij het downloaden naar een USB stick zorg ervoor dat er minstens 320 MB vrije schijfruimte beschikbaar is.

Hoe een opstartbaar CD/DVD schijfje of opstartbare USB stick maken maken ?

1. Download hier : bestand voor opstartbaar CD/DVD schijfje of hier : bestand voor opstartbare USB stick.
Deze bestanden dienen gedownload worden op een virusvrije computer. !!!

2.Plaats een opstartbare USB stick in één van de USB poorten.

3. Open het bestand en kies dan voor Alle bestanden uitpakken.

4. Kies vervolgens voor Uitpakken en pak de bestanden uit op de USB stick. Let hierbij op dat er minstens 320 MB vrije ruimte op de USB stick beschikbaar is.

5. Klik hierna op het Setup bestand in de aangemaakte map.

6. Kies voor Uitvoeren.

7. Selecteer de schijfletter van de USB stick , en klik daarna op Install.

8. Als de installatie sucsesvol verlopen is, klik dan op OK.


In het onderstaand filmpje kan men de insructies bekijken.


Hoe een Scan uitvoeren?

1. Plaats de USB stick in een USB poort van de besmette computer , of leg het CD/DVD schijfje in de lade van de CD/DVD lezer.

2. Zet de computer aan en druk op onmiddelijk op de toets om naar het BIOS te gaan. Dit kan verschillen van computer tot computer.
Meestal is dit de ESC, F1 , F10 of Delete(Del) toets.

3. Ga in het Bios naar het Boot menu en selecteer met de pijltjestoetsen de Bootvolgorde, waarbij dan de Bootvolgorde moet ingesteld worden op USB station of CD/DVD station wanneer AVG Rescue naar een schijfje werd gebrand.

4. Bevestig daarna met F10 en kies voor Yes om te bevestigen. Meestal kan er nog eens gevraagd om te bevestigen en men te zien krijgt
om nog eens op de F10 toets te drukken.
Na bevestiging zal de computer/laptop automatisch heropstarten , waarna deze zal geboot (opgestart) worden, via de USB stick of het CD/DVD schijfje.
Zorg ervoor dat de besmette computer verbonden is met internet.
Het User agreement scherm verschijnt en door met de pijltjes toetsen naar beneden te scrollen,
kan men de voorwaarden accepteren door op de Enter toets te drukken.

5. Klik op Yes om eerst een Update uit te voeren, de Update word aanbevolen om de recentste updates op te halen.

6. Kies voor Update from the Internet,en kies vervolgens voor Priority 2 en druk hierna op Enter om de Update te starten.

7. Na de Update druk op een toets , en druk vervolgens op de Enter toets.

8. Kies voor Scan en kies hierna voor Scan selected volume

9. Selecteer het station (harde schijf) en kies daar Scan inside archives

10. Onderbreek de scan niet. Wanneer de scan voltooid is druk op de Enter toets. Hierna krijgt men een melding te zien of er
iets verdachts gevonden werd.

11. Kies voor Handle all files seperately

12. Kies daarna voor Delete file and go to next one om de gevonden virus(sen) te verwijderen. Let hierbij op dat er geen essentiële Windows bestanden verwijdert worden.

13. Wanneer alle verdachte bestanden zijn verwijderd kies voor Return, en kies nogmaals voor Return.

14. Kies daarna in het hoofdmenu voor Exit en voer de bevestiging uit.

15. Haal de USB stick uit de USB poort of verwijder het CD/DVD schijfje uit de lade van de CD/DVD lezer , en herstart de computer.

16. Wanneer de computer nu terug normaal opstart voer ter controle nog eens het stappenplan uit , zoals hier beschreven staat.


In onderstaand filmpje kan men bekijken hoe AVG Rescue te gebruiken.

[video=youtube;fGX-592qty8]www.youtube.com/watch?v=fGX-592qty8[/video]
 
Bovenaan Onderaan